Monday, 24 October 2011

Persembahan Malam Kebajikan SJK (C) Tiram - 14/11/2010

Saya berasa gembira kerana tarian "Nobody" yang saya ajar terdapat sokongan ibu papa and pihak sekolah.

Tarian saya juga telah berjaya berjalan dengan lancar dan sempurna.

No comments:

Post a Comment